Nieuwe groenzone in Marke van OC tot aan Preshoekbos

Kortrijk zorgt voor een heuse vernieuwing én uitbreiding van het park rondom het ontmoetingscentrum in Marke.

Het open gebied van zo’n 3ha tussen het ontmoetingscentrum, Hellestraat en Kardinaalstraat werd natuurlijk ingericht, met plaats voor een evenementenweide en de volkstuintjes. Naast de parkomgeving OC werd met Intercommunale Leiedal aansluitend ten zuiden het nieuwe Decauvillepark gerealiseerd. Een groen lint met degelijke wandel- en fietsinfrastructuur maakt zo de verbinding tussen het ontmoetingscentrum en het Preshoekbos. Het totaalproject voor de infrastructuurwerken van het nieuwe fiets-wandelpad en omgevingsaanleg park en groen kostte 910.247 euro. De werken werden uitgevoerd door aannemers Olivier Construct en Tuinen Steenhaut.

Park OC Marke
  • PNG
Park OC Marke
Het park rond het ontmoetingscentrum in het nieuw

De nieuwe zones werden ecologisch ingericht met tientallen inheemse bomen en struikengordels én nieuwe (zachte) wandel- en padenstructuren. Zo werden specifiek fruitbomen en een gordel bessenstruiken voorzien. Het reeds aanwezige groen werd versterkt met aandacht voor duurzame afwatering en de aanwezige poelen werden uitgewerkt met een rietkraag.

Ook het sociale aspect van het park werd meegenomen in het project. Zo zijn locaties voorzien voor evenementenweides én werden de volkstuintjes aangepakt en volledig heropgefrist.

Met het ontmoetingscentrum als centraal punt binnen de nieuwe omgeving vervullen we met het vernieuwde park zowel sociale als groene functies. Speelruimte voor kinderen, volkstuintjes en locaties aangepast voor evenementen. Binnen dit project wordt ook een serieuze meerwaarde gecreëerd voor de natuur. Het nieuwe park rond het ontmoetingscentrum vormt zo samen met het nieuwe Decauvillepark een nieuwe schakel in het groene netwerk naar het Preshoekbos. Bert Herrewyn, schepen van  jeugd en natuur en biodiversiteit
Het Decauvillepark: groene corridor die de parkomgeving ontmoetingscentrum met het Preshoekbos verbindt

Binnen de nieuwe KMO-zone, ten zuiden van het park rond het ontmoetingscentrum, werd een groen lint aangelegd, het Decauvillepark. Een 600 meter lang groen lint die de verbinding maakt tussen het Preshoekbos en het park rond het ontmoetingscentrum.  Langsheen het traject werd een watertolerante groenbuffer aangelegd en nieuw laag- en hoogstammig inheems groen aangeplant. Het Decauvillepark werd gerealiseerd door een samenwerking tussen Intercommunale Leiedal en Stad Kortrijk. Intercommunale Leiedal voorziet zo'n 490.000 euro voor de aanleg van het Decauvillepark.

Door de nieuwe groene ruimtes ontstaat er een groene verbinding voor fietsers en wandelaars van aan het OC tot aan het Preshoekbos. Het nieuwe Decauvillepark langs de toekomstige KMO-zone vormt een buffer tot 45 meter breed tussen de bedrijven en het woongebied langs de Keizerstraat en Kardinaalstraat. Het Decauvillepark volgt het traject van het vroegere Decauville-spoor. Dat werd begin vorige eeuw aangelegd tot op de Lauwberg in Lauwe om klei tussen de groeves en de pannenfabriek van de Pottelberg te vervoeren. Het spoor was genoemd naar de Franse boer Paul Decauville. Hij bedacht en ontwikkelde een draagbaar modulair smalspoor dat makkelijk getransporteerd en geassembleerd kon worden. Ook het nieuwe Decauvillepad tussen het OC en de KMO-zone volgt dit traject.  Wout Maddens, schepen van ruimtelijke ordening
Fiets- en wandeldoorsteek van het OC naar het Preshoekbos

Binnen beide groenstructuren werd een nieuw fietspad aangelegd, dat zo zorgt voor een significante uitbreiding van trage wegen- en fietsinfrastructuur. De nieuwe fiets- en wandelpaden creëren zowel functionele als recreatieve fiets- en wandelverbindingen. Het nieuwe fietspad maakt verbinding vanuit Marke naar de nieuwe KMO-zone, het preshoekbos, maar zorgt ook voor een link met het bestaande tragewegenwandelnetwerk. Het OC-marke vormt namelijk een verzamelpunt voor verschillende trage wegen richting Preshoekbos, Markebeek, het centrum van Marke, ...

Een nieuw fietspad dat zich uitstrekt van de Keizerstraat tot aan het OC van Marke zorgt voor een zowel recreatieve als functionele fietsverbinding. Het tragewegennetwerk krijgt hiermee ook een essentiële link naar het Preshoekbos. Op deze manier wordt nieuw openbaar domein maximaal ingezet om natuurlijk in te richten en deel uit te maken van het fiets- en wandelnetwerk in Marke. Axel Weydts, schepen van mobiliteit en openbare werken

 

 

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen