Buurtproject zorgt voor meer speelplezier en nieuwe ontmoetingsplaats

Door de afbraak van enkele woningen kwam er afgelopen zomer een stuk open ruimte vrij aan de Tuighuisstraat. De buurt telt veel jonge gezinnen met kinderen die net als de stad een opportuniteit zagen om van die ruimte een volwaardige tijdelijke buurttuin met speelmogelijkheden te maken.

Tijdelijk buurttuin Tuighuisstraat (copyright: Kortrijk)
  • jpeg
Tijdelijk buurttuin Tuighuisstraat (copyright: Kortrijk)

In de zomer van 2020 - die voor velen vakantie in eigen stad betekende-, werd naar hartenlust gespeeld op het braakliggend stuk grond. Niet alleen jonge ouders met kinderen, maar ook buren ontmoetten elkaar daar dagelijks. De buurt en stad maken er nu werk van om de vrijgekomen open ruimte tijdelijk in te richten als een buurttuin met speelmogelijkheden. Dit in afwachting van nieuwe sociale woningen. De gronden zijn eigendom van sociale huisvestingsmaatschappij Wonen Regio Kortrijk.

De gebiedswerkers en JC Tranzit gingen via buurtonderzoek aan de slag om de wensen van de buurt in kaart te brengen. Kernwoorden: voor de hele buurt en voor alle leeftijden, voor alle kinderen bespeelbaar, corona- en winterproof. Na positieve bevestiging van Wonen Regio Kortrijk, eigenaar van de grond, stelde de stad de firma Dentra Events aan om samen met de buurtbewoners een plan uit te tekenen. Het project werd samen met hen gerealiseerd. Een echte buurttuin dus.

Hoe tijdelijk het ook is, dergelijke experimenten versterken het buurtgevoel en de speelwaarde in onze stad. Het zijn kiemen die vaak uitgroeien tot sterkere buurten. Bert Herrewyn, schepen van Leefmilieu

De stad gaat deze legislatuur voor speelruimte binnen een radius van 400 meter voor elk kind. In de omgeving is er het Van Raemdonckpark, dat voor de buurtbewoners vlot te bereiken is via het Guldensporenpad. Pradopark en park Ten Akker liggen eveneens in de buurt, maar zijn voor jongere kinderen minder makkelijk te bereiken door de tussenliggende straten. Daar houdt het speelruimteplan rekening mee, veiligheid primeert. Ondertussen kijkt de stad verder uit naar nieuwe locaties voor speelruimte en ontmoeting in de buurt. De nieuwe Deelfabriek in de Rijkswachtstraat is daar alvast één van en wordt in deze buurt dé ontmoetingsplaats bij uitstek.

De stad investeerde 3.000 euro voor de aanleg. De gebruikte materialen worden gerecupereerd. De buurttuin blijft tot de start van de werken, voorzien midden 2021.

  • jpeg
  • jpeg

Bevoegd