Kortrijk scoort het best van alle centrumsteden voor kinderaanwezigheid in kleuteronderwijs

Dat blijkt uit de meest recente cijfers van schooljaar 2018 - 2019 van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI). Van de 2.783 kleuters die de Kortrijkse kleuterscholen telt, zijn er slechts 86, of 3%, die onvoldoende aanwezig zijn op school. Dat is een stuk beter dan het Vlaamse gemiddelde dat op 3,8% ligt. Het rekenkundig gemiddelde van de centrumsteden, een betere vergelijkingsbasis, ligt zelfs op 5,1%.

Met het project ā€˜Super Sim gaat naar de kleuterklas' bestaat er sinds jaren een sterke samenwerking tussen stad, de basisscholen, Kind en Gezin, CLB en de verschillende kinderopvanginitiatieven om ouders te overtuigen hun kind naar de kleuterklas te laten gaan. Voor het komende schooljaar 2021-2022 gaat het momenteel om 305 gezinnen die reeds werden opgebeld en verder begeleid worden in de aanmelding. Alle gezinnen worden gecontacteerd en er wordt gekeken wie extra hulp kan gebruiken. Kortrijk was overigens een van de eerste steden waar met aanmeldingen wordt gewerkt.

Dit nauwe contact overtuigt ouders niet enkel om hun kind te laten deelnemen in het kleuteronderwijs, maar toont hen ook de voordelen van een consequente aanwezigheid. Daarbij worden (hulp)vragen die aan de oorsprong liggen van het niet inschrijven of verhoogde afwezigheid sneller gedetecteerd en aangepakt door de zorgcoƶrdinatoren van de scholen en de brugfiguren van de stad.

378621-kleuterparticipatiecentrumsteden-a8d24b-large-1612515548.jpg
  • jpg

Onder onvoldoende aanwezig wordt begrepen: minder dan 150, 185 of 250 halve dagen aanwezig voor respectievelijk 3-, 4- en 5-jarigen.

Begeleiding van eerste aanmelding naar verdere schooltraject

Kleuters zijn niet verplicht om naar school te gaan. Onderzoek toont echter het grote belang aan voor de verdere ontwikkeling van het kind. Inzetten op regelmatige aanwezigheid in de kleuterklas is een vroege maar belangrijke stap om kinderen en jongeren te ondersteunen in een succesvol opleidingstraject. Het project Super Sim begeleidt de gezinnen stapsgewijs:

Elk jaar is er een algemene aanmeldingsdag, georganiseerd door de scholen, Kind en Gezin en Stad Kortrijk. Hier krijgen ouders een brede waaier aan informatie mee. Van een school- en stratenplan om hen bekend te maken met de schoolomgeving, tot informatie over zindelijkheid, wat mee moet in de boekentas of hoe het er in de klas of op de speelplaats aan toe gaat.

Alle gezinnen worden telefonisch gecontacteerd en er wordt gekeken wie extra hulp kan gebruiken. Het lokale Kind en Gezin-team zet de eerste stap. Bedoeling is te luisteren of er ondersteuning nodig is bij de inschrijving en of er andere hulp nodig is om het kind en de ouders een vlotte schoolstart te geven. Via Onderwijs Vlaanderen wordt gesignaleerd welke gezinnen nog niet inschreven. Deze gezinnen worden extra gecontacteerd. Contact met de gezinnen begint ook al vroeger: bij de gebruikelijke consultaties rond de leeftijd van 15 en 18 maanden worden ouders voorbereid om hun kind in te schrijven in een van de Kortrijkse kleuterscholen.

Aan de leeftijd van 2 jaar krijgen alle Kortrijkse kindjes een persoonlijk verjaardagskaartje opgestuurd door de stad. Bij dit verjaardagskaartje wordt opnieuw verwezen naar ā€˜het bijna naar school gaan' . Er wordt een boekje mee opgestuurd om de kinderen te prikkelen. Het boekje omvat een verhaal van het personage Super Sim die voor de eerste keer naar school gaat. Zo krijgen de ouders ook de eerste stappen in de school verduidelijkt.

In hun verdere schoolstappen worden zij begeleid door de zorgcoƶrdinatoren en brugfiguren basisonderwijs:

De goede resultaten van Kortrijk zijn onder meer te dank aan de sterke inzet van brugfiguren en de maatregelen in ons plan voor sociale vooruitgang en tegen armoede. Eens kinderen ingeschreven zijn in de kleuterscholen, worden de gezinnen ondersteund door de zorgcoƶrdinatoren en de brugfiguren van de stad. De 8 brugfiguren maken een figuurlijke brug tussen kwetsbare kinderen en hun gezin, en de maatregelen en instrumenten die voorzien zijn om armoede te bestrijden. Het gaat om vragen rond schoolfacturen, opvoeding, administratieve ondersteuning bij aanvragen of opleiding en ondersteuning op vlak van taal. Philippe De Coene, schepen van flankerend onderwijsbeleid
Het is een hele goede zaak dat Vlaanderen besliste om de schoolplicht te verlagen van 6 naar 5 jaar. Als stad blijven wij ook volop inzetten om kinderen jonger dan 5 jaar structureel naar school te laten gaan. Kleuterparticipatie is cruciaal om de kansen op school te verhogen, want reeds op jonge leeftijd krijgen kinderen schoolattitudes aangeleerd en verkrijgen ze een sterke taalontwikkeling.  Kelly Detavernier, schepen van onderwijs

Bevoegd