Fietser mag straks veilig rechtsaf door het rood op 14 kruispunten in Kortrijk

In Kortrijk is het voor fietsers binnenkort toegestaan om rechtsaf te slaan bij rood licht op 23 plaatsen ter hoogte van kruispunten waar het verkeer geregeld wordt met verkeerslichten. Op 14 kruispunten van gewestwegen wordt het verkeersbord B22 geplaatst dat aangeeft dat de fietser de rechtsaf door rood-beweging mag maken. In totaal zullen fietsers op 23 plaatsen ongehinderd rechtsaf kunnen slaan. De nieuwe verkeerssituatie wordt nog dit voorjaar ingevoerd.

Schepen Axel Weydts bij het kruispunt thv Astridpark waar fietsers voortaan rechtsaf mogen bij rood licht. (copyright: Kortrijk)
 • jpg
Schepen Axel Weydts bij het kruispunt Meensepoort waar fietsers voortaan rechtsaf mogen bij rood licht. (copyright: Kortrijk)
 • jpeg

Niet langer nodeloos wachten

Op kruispunten met gewestwegen en verkeerslichten staan fietsers die naar rechts wensen af te slaan vaak nodeloos te wachten aan een rood licht. Dit terwijl de rechtsafbeweging door de fietser zonder risico’s kan worden uitgevoerd. De wetgever voorziet nu de mogelijkheid mits een verkeersbord (B22) om fietsers vrij rechtsaf te laten slaan, ook als het verkeerslicht op rood staat. In Kortrijk wordt op veertien kruispunten deze vernieuwing ingevoerd.

Kortrijk was al jaren vragende partij om dit principe toe te passen op een aantal kruispunten in de stad. We zijn dan ook heel erg blij dat het Vlaams Gewest daar nu in meegaat. Het vermijdt nodeloos wachten voor fietsers waar men perfect veilig rechtsaf kan verder fietsen.  Axel Weydts, schepen van Mobiliteit

Verkeersbord B22

Op het recent heraangelegde Kruispunt Pirroen was het al sinds mei vorig jaar mogelijk om rechtsaf te slaan voor de fietser. Het verschil daar is echter dat dit aangegeven wordt door een nieuw type verkeerslichten. De nieuwe kruispunten waar de rechtsafbeweging voor de fietser door het rood zal mogelijk zijn, zullen aangeduid worden door het verkeersbord B22. De kruispunten waar dit op een veilige manier mogelijk zal zijn, werden samen met het Vlaams Gewest (AWV), de politie en De Lijn overlopen en geselecteerd.

Dit zegt de wegcode over het verkeersbord B22:

B22.png
 • png

De 14 kruispunten waar rechtsaf door rood voor de fietser mogelijk zal zijn

Pottelberg- Bruyningstraat-Engelse Wandeling:

 • van Engelse Wandeling naar Pottelberg
 • van Pottelberg naar Engelse Wandeling
 • van Bruyningstraat naar Pottelberg.

Pottelberg – Aalbeeksesteenweg – Condédreef – Burg. F. De Bethunelaan

 • van Condédreef naar Aalbeeksesteenweg.

Condédreef – Loofstraat

 • van Loofstraat naar Condédreef. 

St. Jansput (Meensestraat-Overleiestraat-Brugsestraat)

 • van Overleiestraat naar Brugsestraat. 

Meensepoort (Meensesteenweg-Noordstraat-Meensestraat-Kortrijksestraat)

 • van Meensesteenweg naar Noordstraat
 • van Kortrijksestraat naar Meensesteenweg
 • van Meensestraat naar Kortrijksestraat/Graaf De Smet De Naeyerlaan.

De Katte (Bellegemsestraat-Doornikserijksweg-Kreupelstraat)

 • van Bellegemsestraat naar Doornikserijksweg. 

Oudenaardsesteenweg – Filips van de Elzaslaan – Graaf Boudewijn IX-laan

 • van Oudenaardsesteenweg naar Gr. Boudewijn IX-laan
 • van Filips van de Elzaslaan naar Oudenaardsesteenweg.

Pirroen (Oudenaardsesteenweg-Beekstraat-Hugo Verriestlaan)

 • van Oudenaardsesteenweg naar H. Verriestlaan
 • van H. Verriestlaan naar  Oudenaardsesteenweg.

Oudenaardsesteenweg -Minister De Taeyelaan – Scheutistenlaan

 • van Oudenaardsesteenweg naar Scheutistenlaan
 • van Scheutistenlaan naar Oudenaardsesteenweg
 • van Oudenaardsesteenweg naar Min De Taeyelaan.

Gentsesteenweg – Loodwitstraat – Deerlijksestraat

 • van Loodwitstraat naar Gentsesteenweg
 • van Deerlijksestraat naar Gentsesteenweg.

R8 – Gentsesteenweg

 • van Gentsesteenweg naar R8 (zuidelijk deel). 
R8 – Hippodroomstraat
 • van Hippodroomstraat naar R8.

R8 – Brugsesteenweg

 • van R8 (westelijk deel) naar Brugsesteenweg (richting Kortrijk).     

Meensesteenweg – Driekerkenstraat

 • van Driekerkenstraat naar Meensesteenweg.

Verkeersbord B22 rechtsaf door rood
 • png
Verkeersbord B22 rechtsaf door rood

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL