Technische onderzoeken voor verdere verlaging Leieboorden gaan van start

De komende jaren maakt de stad werk om de Leieboorden verder te verlagen. Hierbij wordt de omgeving van de Oude Leie tussen de Leiebrug en de Kasteelbrug aan beide zijden heraangelegd tot een kwalitatieve en aantrekkelijke publieke ruimte. Ook hier moet de Leie meer dan vandaag een centraal deel worden van de stad.

 

Op 16 november 2020 gaf Kortrijk de opdracht aan studiebureau Sweco Belgium om diverse technische onderzoeken uit te voeren in het gebied. Deze onderzoeken staan gepland tussen 27 januari en eind april 2021. Zo wordt de volledige omgeving gescand (publieke ruimte, kadermuren, Leie,โ€ฆ) en verwerkt in een 3D-model. Dit model vormt een precieze basis om het ontwerp op uit te werken. Daarenboven worden onderzoeken uitgevoerd op o.a. de stabiliteit van de kademuren. Dit gebeurt door boringen en inspecties onder de waterlijn. De analyses gebeuren in nauw overleg met De Vlaamse Waterweg. De resultaten van de analyse zullen gebruikt worden als basis voor het ontwerpteam dat dit voorjaar aan de slag gaat. Ontwerpbureaus kunnen zich hiervoor kandidaat stellen tot eind januari.

 

De onderzoeken vormen geen noemenswaardige hinder voor de omgeving of de mobiliteit.

Zicht vanop Leiebrug.
  • JPG
Zicht vanop Leiebrug.

Logo De Vlaamse Waterweg
  • png
Logo De Vlaamse Waterweg

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen