Oe Ist?: Stad Kortrijk bevraagt alle jonge Kortrijkzanen en zorgt tijdens en na deze crisisperiode voor actie en perspectief

Met ‘Oe ist? Jong Kortrijk over Corona’ wil Stad Kortrijk jonge Kortrijkzanen bevragen over hoe zij de lopende coronacrisis ervaren en hoe de stad verder actie kan ondernemen en perspectief kan bieden vanuit de eigen leefwereld van kinderen en jongeren. De online bevraging is anoniem, wordt breed verspreid en loopt tot 30 november.

Corona drukt opnieuw ook in Vlaanderen een zware stempel op het leven van kinderen en jongeren. Met de winterperiode voor de deur zal het niet altijd gemakkelijk zijn om vrienden soms te moeten missen, niet voltijds naar school te kunnen, zich niet te kunnen uitleven met leeftijdsgenoten of beperkt te zijn in de vrije tijd. […] Laat ons begrip en empathie hebben voor hen in deze crisis Vlaams Kinderrechtencommissariaat

Stad Kortrijk beaamt deze woorden van het Vlaams Kinderrechtencommissariaat en wil verdere concrete actie ondernemen en perspectief bieden door te luisteren naar alle Kortrijkse kinderen en jongeren. Zij moeten hun ideeën en dromen kunnen realiseren, nu en na deze crisisperiode, met een resem aan ondersteuning.

Onze jeugd heeft het mentaal moeilijker dan tijdens de eerste periode van strenge maatregelen. Met deze bevraging luisteren we naar hun dromen en verzuchtingen om daarmee aan de slag te gaan. Zo willen we perspectief bieden op betere tijden én hun recht op jong zijn ondersteunen. Bert Herrewyn, schepen van Kinderen en Jongeren

Extra actie

In het relanceplan “De Weg uit de Crisis” kregen kinderen en jongeren reeds een centrale plaats. Uit de bevindingen van de eerste coronagolf bleek dat kinderen en jongeren het niet gemakkelijk hadden. Er wordt sindsdien onder andere ingezet op extra digitaal aanbod, bredere en aangepaste vakantiewerkingen en de mogelijkheid om veilig te spelen in openbare ruimte. Erkende jeugdverenigingen worden sindsdien extra ondersteund, zowel financieel als inhoudelijk. En er is bijzondere aandacht voor kwetsbare kinderen en jongeren door extra inzet van de jeugdwelzijnswerkers van Ajko.

Perspectief en mentaal welbevinden topprioriteit

De besmettingscijfers dalen, maar een andere curve gaat de omgekeerde richting uit: die van ons sociaal welzijn. Dat blijkt uit de 'Grote Coronastudie' van de UAntwerpen. "De meeste mensen zitten op mentaal vlak momenteel zowat op het ergste niveau van de eerste golf", zegt onderzoeker Philippe Beutels (UAntwerpen). Jongeren zijn zwaarder getroffen en zitten momenteel zelfs dieper dan op het moeilijkste punt in het voorjaar

Op basis van deze bevindingen en relancemaatregelen krijgt het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren een prominente plaats in het aankomende actieprogramma Kortrijk Kinderrijk. Oe ist?, een laagdrempelige bevraging met 8 korte, maar concrete vragen en zonder registratie, is daar een belangrijke stap in. Het moet de stad helpen om extra acties uit te werken die ontstaan vanuit de eigen leefwereld van kinderen en jongeren. De bevraging wordt breed gecommuniceerd en verspreid via de nieuwsbrief voor erkende jeugdverenigingen, via sociale media, medialab Quindo, het netwerk Who Cares en via de onderwijskanalen. Via de bevraging krijgen kinderen en jongeren doorverwijzing naar plaatsen waar ze terecht kunnen voor een babbel of een vraag, zoals JAC Kortrijk en Awel.be en krijgen ze meer info over de coronamaatregelen via jongerenplatform Wat Wat.

De bevraging is in te vullen via de website van Kortrijk Spreekt op www.kortrijkspreekt.be en loopt tot 30 november. Vóór het einde van dit jaar wordt de bevraging verwerkt en worden de eerste acties op poten gezet.

Contact:

Hannes Vanmeenen, programmaregisseur Kortrijk Kinderrijk, hannes.vanmeenen@kortrijk.be

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL